Venteliste :

Haveforeningen har ingen venteliste, man kan derfor ikke blive skrevet op.
Sælger finder selv en køber.Procedure ved køb/salg:

For haveejere der ønsker en vurdering af deres huse er proceduren følgende:


- Man henvender sig til formanden og får udleveret en ejererklæring og en løsø
reliste. Disse udfyldes og underskrives af haveejeren og returneres til formanden ,der underskriver dem.


- Formanden sender dem videre til vurderingsformanden ,der så kontakter haveejeren og aftaler et tidspunkt for vurderingen.


- Når vurderingen er udført, afleveres den til formanden, der videregiver til haveejeren.

En vurdering koster kr. 500. Der betales ved udleveringen, eller ved det efterfølgende salgsmøde, hvis huset skal sælges.